AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P
NIF: B62735402
Domicili social: C/Vilana 12, Consultoris 118-120, 08022, Barcelona

‍El present lloc web ha estat dissenyat per a donar a conèixer i permetre l’accés de tots els Usuaris a la informació, activitats i serveis, presentats per CLÍNICA OFTALMOLÒGICA TACIR. Totes aquestes informacions, activitats i serveis seran referits de manera conjunta dins d’aquest document com els Continguts.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si és el cas resultin d’obligat compliment.

‍‍ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

‍En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

‍incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
provocar danys en els sistemes físics i lògics de Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

‍Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P.

‍‍EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

‍‍MODIFICACIONS

Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

‍ENLLAÇOS

En el cas que en la pàgina web es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

‍Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

‍DRET D’EXCLUSIÓ

Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

‍GENERALITATS

Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

‍MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

‍LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

Clínica Castanera