Miopia i Hipermetropia

Què és la miopia i la hipermetropia?

La miopia és doncs, un defecte refractiu que apareix a conseqüència de l’elongació del globus ocular. Aquest allargament del globus ocular proporciona a l’ull les característiques pròpies d’una lupa, això és:

  • ‍Molt mala visió llunyana que comença a manifestar-se des dels pocs metres de distància.
  • Bona visió pròxima, la qual cosa provoca la tendència a acostar-se als objectes.

La hipermetropia és just el contrari. El globus ocular és més petit de l’habitual provocant un enfocament per darrere de la retina que comporta una mala visió pròxima i bona visió llunyana.

L’astigmatisme, és un error refractiu pel qual, al marge de la longitud de l’ull, la imatge refractada per la còrnia està en un pla oblic respecte al pla retinal a causa d’una alteració anatòmica de la còrnia. Això provoca una distorsió de les imatges.

Correcció dels defectes refractius

Correcció dels defectes refractius

Tant la hipermetropia com la miopia, al costat de l’astigmatisme, són el que es denomina defectes refractius. Per a eliminar-los bàsicament existeixen dues tècniques quirúrgiques:

  • ‍Lent de colámero.
  • Làser (LASIK o PRK).

Totes dues tècniques són totalment segures i molt ràpides. Tant és així que el mateix dia de la intervenció el pacient es pot anar a casa pel seu propi peu, i l’endemà ja podrà començar a fer una vida pràcticament normal, sense necessitat d’usar ulleres o lents de contacte de cap mena. L’elecció d’una cirurgia o una altra depèn principalment de les característiques anatòmiques de l’ull, que es determinaran mitjançant una bateria de proves diagnòstiques en la nostra consulta.

Correcció mitjançant lents de colámero

Les lents de col·lagen per a la correcció dels defectes refractius existeixen des de fa més de 20 anys. És una de les tècniques més ràpides, fiables i segura. En el nostre centre som pioners en la implantació d’aquesta mena de lents; no en va el Dr. Fernando Castanera va ser el primer cirurgià a implantar lents de colámero al país.

Què és una lent de colámero?

Podríem dir que és una espècie de lent de contacte però que, en lloc de col·locar-se sobre la còrnia, s’implanta dins de l’ull de manera permanent.

Una de les seves característiques principals és que és molt flexible. Això permet que es pugui plegar, o més aviat enrotllar, per a poder ser introduïda en l’ull a través d’una incisió mínima. A més, és capaç de corregir graduacions molt altes, per la qual cosa és una gran elecció en pacients que presenten defectes refractius molt elevats.

Per què triar aquest tipus d'intervenció?

El principal avantatge que presenta la lent de col·lagen és que es tracta d’una tècnica totalment reversible, és a dir, en la seva implantació no es veu afectada cap estructura, per la qual cosa si fos necessari retirar-la o substituir-la l’ull quedaria intacte.

Quines proves es realitzen durant el preoperatori?

Es realitzen tota una bateria de proves diagnòstiques per a conèixer la graduació del pacient i saber exactament que tipus de lent i que potència ha de tenir. Cal tenir en compte que aquest tipus de lents, en la majoria de casos, es demanen i es fabriquen expressament per a cada pacient en particular.

‍Però d’entre totes les proves una de les més importants és la biometria. Es tracta d’una prova en la qual podem mesurar exactament el va espaiar entre l’iris i el cristal·lí. Aquesta mesura és de summa importància perquè serà decisiva per a saber si l’espai és suficient o no per a albergar la lent de colámero que anirà situada en aquest espai.

Què passa si no soc candidat per a implantar-me una lent de col·lagen?

Una possible alternativa podria ser la intervenció amb làser (LASIK o PRK) o bé continuar usant ulleres o lents de contacte. De tota manera, en aquests casos sempre és millor conèixer l’opinió del mèdic oftalmòleg que segur que li podrà oferir la millor de les alternatives.

En què consisteix la intervenció?

Com hem dit la lent pot plegar-se sobre si mateixa. Això permet que pugui ser introduïda en l’ull mitjançant una mínima incisió (2.2mm) i desplegar-se a l’interior.

‍La lent es posiciona per darrere de l’iris i queda subjecta pels quatre hápticos situats en les vores.

Quant dura la intervenció?

La intervenció no dura més de 10 minuts per ull ja que no cal alterar cap estructura interna de l’ull, simplement s’ha de posicionar adequadament la lent darrere d’iris.

Notaré algun dolor?

No, no notarà cap dolor. La cirurgia es realitza sota anestèsia local i una lleugera sedació que permeten que el pacient estigui totalment relaxat, en una espècie de duermevela, i l’ull completament anestesiat.

Poden adormir-me completament per a no assabentar-me de res?

No és possible, o millor dit no és recomanable, realitzar la intervenció amb el pacient totalment adormit. Això es deu al fet que es necessita una certa col·laboració del pacient que ha de mirar una llum. Això permetrà que l’ull estigui fix mirant en un punt per a així poder centrar i col·locar la lent de manera còmoda i ràpida. Si no és així la cirurgia es podria allargar més del que es preveu i la lent podria quedar mal posicionada.

Quan començaré a veure bé?

Aquesta és una de les millors parts d’operar-se mitjançant aquesta tècnica quirúrgica i és que els pacients comencen a veure de manera més que acceptable res més acabar la intervenció. Molts d’ells encara estant en el mateix quiròfan, ja se sorprenen del bé que veuen sense ulleres.

‍De tota manera cal tenir en compte que la recuperació total pot trigar uns dies, no més d’una setmana.

Correcció làser (LASIK o PRK)

En què consisteix la tècnica làser?

Aquesta tècnica consisteix a alterar les característiques anatòmiques de la còrnia modificant la seva curvatura, i per tant la seva potència diòptrica, de manera permanent. La remodelació es realitza de manera molt precisa i controlada mitjançant el vaporatge del teixit corneal. Uns polsos làser van polint la superfície de la còrnia amb gran exactitud fins a eliminar el defecte refractiu.

Quina és la diferència entre LASIK i PRK?

La diferència entre ambdues és que en el LASIK es talla una fina lamela (150micras) de la còrnia per a poder aplicar el làser en la superfície resultant. En el cas de la PRK, en canvi, es retira una primera capa finíssima (50micras) que hi ha en la còrnia denominada epiteli i posteriorment s’aplica el làser.

‍L’elecció entre l’una o l’altra tècnica respon tan sols a criteris mèdics.

Com sé si puc operar-me amb làser?

La idoneïtat per a poder operar-se o no mitjançant aquesta tècnica respon exclusivament a criteris mèdics. Aquests estaran basats en els resultats obtinguts en les proves diagnòstiques que es realitzen durant el preoperatori.

Quines proves es realitzen en el preoperatori?

Es realitzen múltiples proves que van des de, evidentment, saber la graduació exacta a corregir, fins al càlcul micromètric del gruix de la còrnia. És precisament aquest càlcul un dels factors més decisius a l’hora de saber si s’és un bon candidat o no per a sotmetre’s a la intervenció. Cal tenir en compte que, com explicarem més a baix, l’actuació del làser sobre la còrnia implica la sostracció de part del teixit corneal i que a major graduació major teixit corneal cal sostreure. Per tant, és imprescindible saber si la nostra còrnia és prou gruixuda per a suportar aquesta sostracció. Cal remarcar que, si les proves indiquen que podem seguir endavant amb la intervenció, el marge de seguretat és sempre prou elevat com per a assegurar que la còrnia el suportarà perfectament.

‍En qualsevol cas es tracta de proves no invasives i ràpides en les quals, principalment el pacient tan sols haurà de mirar una llum i romandre uns segons amb l’ull obert.

Què passa si no soc candidat per a aquesta tècnica?

Si el gruix de la còrnia no és suficient com per a suportar la sostracció de teixit que requereix la nostra graduació només ens queden dues alternatives: continuar utilitzant ulleres o lents de contacte o bé optar per la cirurgia d’implantació de lents de colámero.

Quant dura la intervenció?

La intervenció no dura més de 10 minuts per ull i els seus efectes són permanents i efectius des del primer moment, encara que la visió pot veure’s alterada durant els primers dies a causa dels processos de regeneració del teixit tractat.

Notaré algun dolor?

No. Abans de la intervenció se li subministra al pacient un relaxant per via sublingual per a proporcionar-li un estat relaxat. A més es van instil·lant gotes de col·liri anestèsic en l’ull perquè estigui totalment adormit abans de ser manipulat.

Quan començaré a veure bé després de la intervenció?

Aquesta és precisament una altra de les diferències entre aquestes dues tècniques: mentre que la recuperació amb el LASIK és més immediata (l’endemà ja s’aconsegueix una visió més que acceptable), amb la PRK es triguen entre 7 i 15 dies a estabilitzar la visió. Això es deu al fet que l’epiteli s’ha de regenerar per complet i durant aquest temps la visió pot sofrir fluctuacions fins a arribar al seu estat òptim.

Contacta amb nosaltres