Vies Lacrimals

Què són les vies lacrimals?

Les vies lacrimals són una part del sistema lacrimal. Aquest es divideix bàsicament en dues unitats: el sistema secretor i el sistema excretor.

  • Sistema secretor: Està conformat per les glàndules lacrimals, encarregades de generar la llàgrima. Es troben en la zona superior de l’ull, per darrere de la parpella.
  • Sistema excretor: És l’encarregat de recollir, canalitzar i evacuar les llàgrimes. Està compost pels punts lacrimals, que recullen la llàgrima, els canalículos, que la porten cap als sacs, que són els encarregats de bombar-la feia els conductes lacrimals per on s’expulsa definitivament la llàgrima.

Quan apareix un problema en el sistema lacrimal és molt probable que sigui provocat per una obstrucció en algun d’aquests punts. Això fa que el drenatge de la llàgrima no sigui correcte i pot provocar llagrimeig constant i fins i tot infeccions més o menys greus.

Tractament de les vies lacrimals

Un problema en les vies lacrimals pot produir tant una obstrucció que impedeixi la secreció de llàgrima de manera normal o bé tot el contrari, un excés de secreció que provoqui un llagrimeig continu de l’ull.

‍Si notes qualsevol d’aquests símptomes segurament pateixes una disfunció en el teu sistema lacrimal. En el nostre centre comptem amb els mètodes més avançats d’anàlisis de la qualitat de la llàgrima. Amb això aconseguirem esbrinar l’origen del problema per a poder atallar-lo d’arrel de la manera més efectiva. Un dels mètodes més efectius per a solucionar una obstrucció de les vies lacrimals és mitjançant el sondatge de les vies lacrimals.

Anàlisi de la qualitat de la llàgrima

La llàgrima dels nostres ulls ha de tenir unes propietats òptimes perquè faci correctament la seva funció, que és la de lubrificar la superfície corneal per a permetre’ns veure de manera correcta.

No pot ser ni massa líquida, ja que això faria que s’evaporés amb major facilitat provocant problemes d’ull sec, ni massa espessa, perquè ens provocaria visió borrosa. Mitjançant una anàlisi exhaustiva de la llàgrima podem determinar la qualitat de la mateixa i donar-li al pacient el tractament més adequat per a millorar-la.

Sondatge de les vies lacrimals

El sondatge de les vies lacrimals és una tècnica que bàsicament consisteix a desobstruir el conducte lacrimal mitjançant una acció mecànica. L’obstrucció impedeix la sortida de la llàgrima de manera natural cap a l’ull. Això pot ocasionar diferents problemes, com l’ull sec, o altres més greus com a infeccions internes. Si l’obstrucció és lleu el procediment es realitza en la mateixa consulta, si és més greu requerirà entrar en quiròfan, però sempre de manera ambulatòria.

La tècnica consisteix a introduir una sonda metàl·lica en els conductes lacrimals per a eliminar l’obstrucció i permetre que la llàgrima torni a drenar de manera natural. El procediment dura a penes uns minuts i el pacient notarà una millora instantània.

Contacta amb nosaltres