POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB

Clínica Oftalmològica Tacir, S.L.P és una empresa en la qual la transparència en la informació és fonamental per a establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància, per la qual cosa volem mitjançant la present Política de privacitat i protecció de dades personals, informar-te de com recaptem i com tractem o utilitzem aquestes dades.

En aquesta política de privacitat i protecció de dades personals s’estableixen les bases sobre les quals Clínica Oftalmològica Tacir, S.L.P, amb domicili en C/Vilana 12, Consultoris 118-120, 08022, Barcelona, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta Política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a Clínica Oftalmològica Tacir, S.L.P, el qual serà responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).

‍A QUÈ ENS COMPROMETEM

  • A respectar la privacitat dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment d’aquests.
  • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per a donar el servei sol·licitat, i tractar-los de manera segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per a evitar l’accés no autoritzat i l’ús indegut d’aquests.
  • A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.
  • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-los.
  • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionats.

QUINES DADES PERSONALS UTILITZEM

A través de la nostra pàgina web podem recaptar dades personals per a diferents finalitats:

‍Sol·licitud d’informació per part de l’usuari
Subscripció a newsletters
Treballar amb nosaltres mitjançant l’enviament del currículum

Depenent de la finalitat per a la qual s’aporten les dades, seran requerits les dades estrictament necessàries.

És important que l’usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa perquè en el moment que els facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i usem aquestes dades per a la finalitat requerida, podent en qualsevol moment retirar el consentiment prestat pels llits oportuns sent el consentiment de l’interessat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari, en aportar les dades requerides en els formularis és l’únic responsable de la veracitat de les dades remeses, garantint i responent de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, comprometent-se a mantenir-los degudament actualitzats.

QUINS DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES

Una vegada aportats les dades personals tindrà dret a:

‍Consultar qualsevol dubte i al fet que se l’informi de com usem les dades i a obtenir ACCÉS a aquests.
Que es RECTIFIQUI o esborri la seva informació o a imposar LIMITACIONS en el tractament d’aquesta.
CANCEL·LACIÓ de les dades.
OPOSAR-SE al tractament de les seves dades.
PORTABILITAT de les dades.

En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit a Clinica Oftalmològica Tacir, S.L.P, en C/Vilana 12, Consultoris 118-120, 08022, Barcelona, o a través de l’adreça de correu electrònic: info@clinicatacir.com
A més, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.‍‍

MODIFICACIONS

Clínica Oftalmològica Tacir, S.L.P es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

‍SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de manera segura.

‍‍QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què existeixi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

Clínica Castanera