Retina i Màcula

Què és la retina?

La retina és una prima capa de teixit sensible a la llum que recobreix la part posterior de l’ull, i és essencial per a la visió. Aquest teixit delicat conté una densa xarxa de cèl·lules fotorreceptoras, com els cons i els bastons, que converteixen la llum en senyals elèctrics, permetent que el cervell interpreti i processi les imatges visuals. A més de captar la llum, la retina exerceix un paper crucial en la percepció dels colors, la visió nocturna i la visió perifèrica, la qual cosa contribueix significativament a la nostra comprensió general de l’entorn.

Què és la màcula?

La màcula, una regió petita però essencial dins de la retina, exerceix una funció principal en la visió central i la percepció dels detalls fins. En estar altament concentrada amb cèl·lules fotorreceptoras especialitzades, anomenades cons, la màcula ens permet llegir, reconèixer rostres i fer tasques que requereixen una visió aguda i detallada. Aquest àrea de la retina és crucial per a la realització d’activitats quotidianes que requereixen una agudesa visual significativa i un enfocament precís. Per a entendre’ns, és on s’enfoquen les imatges d’allò que mirem directament. Tot el que veiem al voltant de l’objecte enfocat es capta a través de la resta de la retina.

Què és l’humor vitri?

L’humor vitri, és una substància gelatinosa i transparent que omple la cavitat de l’ull. Aquest contribueix a mantenir la forma i la pressió adequades del globus ocular. A més de proporcionar suport estructural a l’ull, l’humor vitri exerceix un paper clau en la transmissió de la llum cap a la retina i en la refracció adequada de la llum per a una visió clara i nítida.

Quines malalties estan associades a aquestes zones de l’ull?

DMAE (Degeneració Macular Associada a l'Edat)

És una malaltia que majoritàriament afecta a les persones majors. Produeix una deterioració de la màcula que afecta directament la visió central, per la qual cosa afecta la capacitat de llegir, conduir i gairebé qualsevol activitat diària. El pacient veu limitada la seva visió a la visió perifèrica pel que el camp de visió es redueix progressivament. El tractament està enfocat a detenir al més aviat possible l’avanç de la malaltia, ja que la visió perduda és difícilment recuperable. Consisteix en la injecció dins de l’ull de fàrmacs. Es realitzen un mínim de 3 injeccions amb un període entre cada injecció de 25-30 dies. El procediment es realitza amb anestèsia tòpica (gotes), i dura uns 5 minuts.

Despreniment de retina

Parlem de despreniment de retina quan es produeix una separació de les capes de la retina. Normalment és causada per un esquinçament a través de qual va entrant líquid, la qual cosa afavoreix la separació de les capes. Les causes poden ser diverses encara que moltes vegades està associat a cops i traumatismes. La conseqüència és una perduda acusada del camp visual.

L’únic tractament possible és quirúrgic, i es denomina vitrectomia. Consisteix a anar eliminant el gel que emplena l’ull (humor vitri) i reposicionar la part de la retina mitjançant diferents tècniques quirúrgiques depenent de cada cas en concret.

Miodesopsias o mosques volants.

Es tracta de condensacions de l’humor vitri que formen brins dins d’ull. Aquestes projecten una ombra sobre la retina que dona la sensació que vegem mosques o taques flotants davant de nosaltres, sobretot en mirar una superfície clara com una paret blanca o un cel blau.

La manera de poder eliminar-les és mitjançant una vitrectomia, que és la tècnica quirúrgica que elimina tot el gel que conforma l’humor vitri i, per tant, també les condensacions que fan aparèixer les mosques volants.

Contacta amb nosaltres