Glaucoma

Què és el glaucoma?

Denominem glaucoma a la malaltia que provoca un increment de la pressió intraocular, aquesta pressió afecta directament a les estructures del nervi òptic, que és l’encarregat de transmetre allò que veiem al nostre cervell. La conseqüència és un pèrdua progressiva de la visió que, de no ser tractada, desemboca en una ceguesa irreversible.

Tractaments per al glaucoma

El glaucoma, una malaltia ocular silenciosa i perillosa, constitueix una de les principals causes de ceguesa a tot el món. Es caracteritza per un mal progressiu del nervi òptic a causa d’un augment de la pressió intraocular, la qual cosa comporta una pèrdua gradual de la visió si no es diagnostica i tracta a temps. Aquesta condició afecta a persones de totes les edats, encara que es presenta amb major freqüència en individus d’edat avançada.

El nervi òptic, fonamental per a la transmissió de la informació visual al cervell, es veu compromès pel mal progressiu causat per la pressió elevada en l’ull. Els efectes devastadors del glaucoma poden conduir a una disminució significativa de la qualitat de vida, alterant les activitats diàries i la independència dels afectats. A més, l’impacte emocional i psicològic d’enfrontar-se a la pèrdua de la visió pot ser aclaparador, la qual cosa ressalta la importància crucial de la detecció precoç i el tractament oportú.

En la cerca de solucions efectives per a contrarestar aquesta malaltia, s’han desenvolupat diversos enfocaments terapèutics destinats a reduir la pressió intraocular i preservar la salut ocular. Aquestes solucions abasten des de tractaments mèdics fins a opcions quirúrgiques més avançades, cadascuna amb els seus propis avantatges i consideracions particulars. Vegem cadascuna d’elles:

Tractament farmacològic

En primer lloc, l’opció medicamentosa es presenta com una alternativa inicial per a molts pacients. L’ús de gotes oftàlmiques amb propietats hipotensoras cerca disminuir la pressió intraocular i preservar la integritat del nervi òptic. Encara que aquesta opció és de fàcil accés i aplicabilitat, presenta desafiaments significatius, com la necessitat d’una administració regular i la possibilitat d’una eficàcia limitada en alguns casos. A més, la dependència contínua de les gotes pot generar preocupacions sobre l’adherència al tractament i els seus possibles efectes secundaris a llarg termini.

Laser SLT

Un altre enfocament terapèutic prometedor és el tractament amb làser SLT (Selective Laser Trabeculoplasty), el qual s’ha posicionat com una alternativa eficaç per a reduir la pressió intraocular en uns certs pacients. Mitjançant l’aplicació precisa d’aquesta mena de làser en la malla trabecular de l’ull, s’aconsegueix una disminució notable de la pressió, la qual cosa ajuda a preservar la salut del nervi òptic. A diferència de les gotes oftàlmiques, el tractament amb làser SLT pot oferir efectes més duradors i requereix menys dependència de la medicació a llarg termini. No obstant això, també és important tenir en compte que aquest procediment pot necessitar de més d’un tractament que serveixi de reforç per a aconseguir l’eficàcia necessària que permeti disminuir la pressió intraocular de manera eficaç i permanent.

Cirugia

Per a aquells casos en els quals les mesures terapèutiques convencionals resulten insuficients, l’opció quirúrgica es converteix en una alternativa crucial per al maneig efectiu del glaucoma. La cirurgia per al glaucoma, sovint realitzada mitjançant la implantació d’una vàlvula artificial, s’ha guanyat un lloc prominent en el tractament d’aquesta malaltia. Aquest procediment, que sol tenir una durada relativament curta, ofereix una solució més permanent i efectiva per a controlar la pressió intraocular. Els beneficis d’aquesta intervenció inclouen una ràpida millora en el control de la pressió ocular, la qual cosa contribueix significativament a la preservació del nervi òptic i la funció visual. A més, la possibilitat d’un ràpid temps de recuperació i l’absència de la necessitat d’hospitalització prolongada fan d’aquesta opció quirúrgica una elecció atractiva per a molts pacients.
Malgrat els avanços significatius en el diagnòstic i el tractament del glaucoma, és fonamental subratllar la importància de la detecció precoç i el seguiment regular per a aquells en risc de desenvolupar la malaltia. Els exàmens oftalmològics periòdics i la conscienciació sobre els factors de risc, com la pressió intraocular elevada, l’edat avançada, antecedents familiars i malalties sistèmiques concomitants, exerceixen un paper crucial en la prevenció i el maneig efectiu d’aquesta malaltia ocular.

En Clínica Oftalmològica Castanera, comptem amb un equip de destacats especialistes, compromesos amb brindar una atenció d’avantguarda i personalitzada per al diagnòstic i tractament del glaucoma. Els nostres experts es mantenen a l’avantguarda dels avanços mèdics i tecnològics, assegurant que cada pacient rebi la millor atenció possible i sempre amb l’objectiu de la preservació de la salut ocular i la millora de la qualitat de vida.

La nostra clínica està equipada amb la tecnologia més avançada i innovadora, la qual cosa ens permet oferir tota la gamma de tractaments anteriorment esmentats en un entorn acollidor i professional on cada pacient rep una atenció personalitzada.

Reconeixent la importància de la recerca contínua en el camp de la medicina en general i de l’oftalmologia en particular, en la Clínica Oftalmològica Castanera, estem al dia de qualsevol avanç tant terapèutic com quirúrgic el que ens permet sempre oferir als nostres pacients la millor alternativa per al seu cas en particular.

Contacta amb nosaltres