Proves

Quina prova necessites?

Consulta aquí totes les proves que es realitzen en el nostre centre. L’última tecnologia unida a un tracte exquisit per a diagnòstics precisos.

Biomicroscopía Ultrasònica

Mitjançant ultrasons podem explorar les estructures de la part anterior de l’ull amb gran precisió.

Camp visual

Detecció d’aquelles zones del nostre camp visual on la nostra visió s’ha reduït en major o menor mesura.

Ecografia ocular

L’ecògraf és l’instrument que s’utilitza per a poder examinar en profunditat les estructures del segment posterior.

Escàner de còrnia

La topografia és la prova diagnòstica que ens ofereix una imatge de la superfície de la còrnia i els diferents gruixos i defectes que pugui presentar.

Escàner de retina

Imatge en alta resolució de les diferents capes que conformen la retina i de les seves estructures (retina, màcula i nervi òptic).

Escàner nervi òptic

L’escàner del nervi òptic o tomografia papil·lar ens permet obtenir una imatge en alta resolució del nostre nervi òptic.

Fons d’ull

Conèixer l’estat de les estructures internes de l’ull és primordial per a la nostra salut ocular.

Pressió intraocular

Un augment de la pressió intraocular provoca greus danys en els nostres ulls. Mantenir-la controlada és molt important.

Recompte de cèl·lules endotelials

Les cèl·lules endotelials es troben en la capa més interna de la còrnia. Conservar-les en bon estat és primordial per a mantenir una visió sana.

Refracció

La refracció és una de les proves més importants que es realitzen diàriament en la consulta per a obtenir la graduació exacta de cada ull.

Retinografia

Imatge en alta resolució de la nostra retina. Gràcies a ella podem detectar si existeix alguna lesió important.

Contacta amb nosaltres