Astigmatisme: Ens sona la paraula però, sabem el què és?

Tots hem sentit parlar de miopia, d’hipermetropia i també d’astigmatisme. Les dues primeres més o menys tothom sap el que són: la miopia és quan no veiem bé des de lluny i la hipermetropia quan no ho podem fer de prop. Però, i l’astigmatisme, què és l’astigmatisme exactament? És quan no veiem bé des de lluny o quan no veiem bé de prop? Perquè ni una cosa ni l’altra i les dues alhora… Sí, sabem que  sona una mica rar, així que ho explicarem més clarament.

Què és l’astigmatisme?

‍L’astigmatisme, juntament amb la miopia, la hipermetropia i també la presbícia forma part del que es coneix com a defectes refractius. S’entén per defectes refractius aquells que afecten el nostre enfocament, a la nostra refracció. És a dir, que provoquen que no puguem enfocar correctament. Com ja hem dit la miopia ens impedeix enfocar bé les imatges llunyanes i la hipermetropia els objectes pròxims. L’astigmatisme en canvi impedeix enfocar simplement, a qualsevol distància. Es tracta d’un defecte refractiu que provoca una distorsió d’allò que veiem.

La majoria de les vegades, l’astigmatisme, es presenta combinat amb la miopia o la hipermetropia. És molt rar el cas en què es presenti de manera aïllada. Per sort, com veurem a continuació, la manera de tractar tots dos defectes refractius és la mateixa.

‍Per què es produeix l’astigmatisme?

‍Com a oftalmòlegs a Barcelona ens trobem davant molts casos de pacients que presenten aquesta patologia. Però expliquem amb més profunditat quina causa l’astigmatisme: Perquè puguem enfocar les imatges correctament, aquestes s’han de reflectir exactament sobre la nostra retina. En el cas de la miopia ens trobem enfront d’ulls més grans de l’habitual, per la qual cosa l’enfocament dels objectes llunyans es produeix en un pla situat per davant de la retina. Amb la hipermetropia ocorre just al contrari, en tractar-se d’ulls més petits, quan intentem enfocar objectes llunyans el punt d’enfocament se situa per darrere del pla de la retina. Tant en un cas com en l’altre al conseqüència és una imatge desenfocada per no estar situada exactament sobre la retina.

La causa de l’astigmatisme hem d’anar a buscar-la en la forma de la còrnia i del cristal·lí. Recordem que la còrnia i el cristal·lí són les dues lents amb les quals enfoquem els objectes. La còrnia és la lent externa de major potència, i el cristal·lí es troba a l’interior d’ull, per darrere de l’iris i té la capacitat de modificar la seva forma, i per tant la seva potència per a poder enfocar els objectes. Perquè l’enfocament es realitzi correctament la curvatura de totes dues lents ha de ser la mateixa.

Com veu una persona amb astigmatisme?

‍Una cornea normal, sense astigmatisme, té una forma arrodonida, com de pilota per a entendre’ns. En canvi, un ull astigmàtic té una còrnia amb una forma més alongada, amb forma d’ou. Això fa que la curvatura de la còrnia no sigui uniforme, sinó que presenti diferents curvatures en els seus diferents plans. Aquestes variacions en la curvatura fan que hi hagi una diferència respecte de la curvatura que presenta el cristal·lí. És per aquesta raó que l’astigmatisme sempre va relacionat amb un grau concret de la còrnia, el grau en què la corba no coincideix amb la curvatura del cristal·lí.  

La conseqüència és que en lloc d’un únic punt d’enfocament, apareguin diversos punts d’enfocament sobre la retina i, per tant, que es generi una imatge distorsionada, tant els objectes pròxims com els llunyans. La visió d’una persona amb astigmatisme per tant és borrosa, sense nitidesa, distorsionada.

‍És una malaltia greu?

‍Ni l’astigmatisme, ni la miopia, ni l’astigmatisme es poden considerar una malaltia. Es tracta simplement de defectes refractius. De la mateixa manera que uns neixen amb el nas o les orelles més grans o més petites, uns altres ho fan amb els ulls més o menys grans o amb una curvatura més o menys uniforme.

Per què apareix l’astigmatisme?

‍El primer que volem fer és desmentir falsos mites com que l’astigmatisme pot aparèixer per mirar massa la televisió o qualsevol altra pantalla, per llegir amb poca llum, etc.

Es desconeix exactament quina és la causa que l’astigmatisme es desenvolupi. L’únic factor que sembla realment tenir més pes és el factor hereditari. D’altra banda, s’ha comprovat que sofrir algun tipus de lesió ocular també pot induir l’aparició de l’astigmatisme.

‍Com puc eliminar l’astigmatisme de manera definitiva?

Actualment existeixen tres mètodes per a corregir l’astigmatisme:

‍- ULLERES O LENTS DE CONTACTE: És la manera més clàssica i habitual de solucionar l’astigmatisme. Mitjançant uns cristalls o lents de contacte que corregeixin el defecte refractiu i compensin la variació de la curvatura de la còrnia s’aconsegueix tornar a enfocar de manera correcta. El principal inconvenient d’aquesta solució és que ens crea una dependència de les ulleres o de les lents de contacte. 

-‍ LÀSER DE EXCIMER (LASIK O PRK): Un altre dels mètodes més habituals per a corregir, no sols l’astigmatisme sinó qualsevol defecte refractiu, és mitjançant el làser de Excímer. Existeixen dues tècniques, LASIK o PRK, que tenen una lleugera variació quant al procediment, que dependrà exclusivament de criteris mèdics. Consisteix a remodelar mitjançant microtrets làser molt controlats la còrnia per a donar-li la forma correcta i, d’aquesta manera, provocar que el pla d’enfocament se situï exactament sobre la retina. La intervenció es realitza en un quiròfan al qual el pacient pot accedir caminant, sense necessitat de llitera, i vestit de carrer. No és necessari cap mena d’ingrés hospitalari. Al pacient se li administra una petita sedació per via sublingual i en acabar pot anar-se a casa pel seu propi peu sense problemes. La intervenció sol durar uns 10 minuts per ull. El mateix dia de la intervenció el pacient pot presentar una visió una miqueta borrosa, però ja a partir de l’endemà la visió serà pràcticament del 100%. Si vols saber més sobre aquesta tècnica et recomaneu-vos que llegeixis el post que dediquem íntegrament a la cirurgia làser.

‍- LENT DE COL·LAGEN: L’última de les solucions, i una de les més avançades, consisteix a col·locar una petita lent de col·lagen a l’interior de l’ull per a corregir l’astigmatisme, o qualsevol altre defecte refractiu associat. És com col·locar una lent de contacte però en lloc de sobre la còrnia, a l’interior de l’ull. Aquesta lent tindrà exactament la graduació adequada per a compensar el defecte refractiu del pacient. Va col·locada entre l’iris i el cristal·lí, sense contacte amb cap d’ells. El gran avantatge d’aquesta solució és que no s’està modificant cap estructura ocular, de manera que si s’hagués de retirar la lent l’ull quedaria totalment intacte. La intervenció es realitza a través d’una micro incisió per on s’introdueix la lent plegada i a poc a poc es va desplegant dins de l’ull fins a col·locar-la en la posició correcta. En aquest cas es tracta d’una cirurgia ambulatòria on el pacient sí que entra amb llitera. Això sí, en finalitzar pot anar-se perfectament a casa pel seu propi peu. El temps quirúrgic no sol superar els 10 minuts per ull i després de la intervenció el pacient ja té una visió més que acceptable.

D’aquestes tres solucions tan sols les dues últimes solucionen de manera permanent el defecte refractiu i no generar dependència a cap element extern com les ulleres.

Quan haig d’acudir a l’oftalmòleg si no veig clar?

‍No veure nítidament o no poder enfocar a totes les distàncies és un símptoma clar que existeix algun tipus de defecte refractiu, en el millor dels casos. És aconsellable acudir a l’oftalmòleg sempre que no vegem correctament, en primer lloc perquè sempre existeixen solucions per a millorar la nostra visió i en segon lloc, i encara més important, perquè un descens en la qualitat visual pot amagar un altre tipus de malalties més greus que requereixen d’una acció mèdica -o tal vegada quirúrgica- més contundent i immediata.

Hi ha malalties com el glaucoma que s’han de tractar al més aviat possible perquè un descens en la visió serà gairebé amb tota seguretat permanent i irrecuperable. Això ho expliquem de manera més extensa en un altre article en el qual analitzàvem què és el glaucoma i quines són les seves conseqüències.

D’altra banda, l’astigmatisme, la miopia i la hipermetropia són defectes que apareixen a edats bastant primerenques pel que corregir-los a temps és molt important per a evitar, entre altres coses, problemes de fracàs escolar. En aquest article ja parlàvem sobre què és l’astigmatisme.

On puc tractar amb més garanties el meu astigmatisme?

‍Com se sol dir “l’experiència és un grau” i en aquest aspecte el nostre centre compta amb els més experts especialistes per a tractar no sols l’astigmatisme sinó qualsevol altre tipus de defecte refractiu.

A més, comptem amb la tecnologia diagnòstica més precisa i d’última generació per a oferir als nostres pacients la millor solució al seu problema ocular.

‍La nostra Clínica Castanera és pionera en qualsevol branca de l’oftalmologia: cataractes, glaucoma, defectes refractius, retina i màcula… Fins i tot realitzem diferents tipus de tractaments facials amb totes les solucions estètiques al teu abast: botox, carboxiterapia, àcid hialurònic i per descomptat la blefaroplàstia o cirurgia de parpelles i també l’eliminació de quistos i berrugues, etc.

Així que si tens qualsevol tipus de problema ocular i desitges tractar-ho amb el màxim de garanties estarem encantats d’atendre’t.