Obesitat i problemes visuals: Una relació preocupant

L’obesitat és una malaltia crònica que s’ha convertit en un problema de salut pública a nivell mundial. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), en 2023 més de 1300 milions d’adults de 18 anys o més tenien sobrepès, dels quals 650 milions eren obesos. L’obesitat afecta a persones de totes les edats, sexes i ètnies, i s’associa amb un major risc de desenvolupar diverses malalties, incloent-hi problemes visuals.

‍Relació entre l’obesitat i els problemes visuals:

Existeix una relació bidireccional entre l’obesitat i els problemes visuals. L’obesitat pot augmentar el risc de desenvolupar problemes visuals, i els problemes visuals poden dificultar la realització d’activitats físiques que ajuden a controlar el pes.

Mecanismes:

Els mecanismes pels quals l’obesitat augmenta el risc de problemes visuals no es comprenen completament, però es creu que estan relacionats amb:

Inflamació: L’obesitat produeix un estat d’inflamació crònica en el cos, que pot danyar els vasos sanguinis i els nervis de l’ull.

Resistència a la insulina: La resistència a la insulina és un factor de risc per a la diabetis tipus 2, que pot causar mal a la retina.

Hipertensió arterial: La hipertensió arterial pot danyar els vasos sanguinis de l’ull, la qual cosa pot conduir a la retinopatia hipertensiva.

Augment de la pressió intraocular: La pressió intraocular alta pot causar glaucoma, que pot danyar el nervi òptic i conduir a la pèrdua de visió.

Apnea del son: L’apnea del son és una condició en la qual la respiració s’interromp i recomença repetidament durant el somni. L’apnea del son pot augmentar el risc de desenvolupar glaucoma i retinopatia diabètica.

Problemes visuals associats a l’obesitat:

L’obesitat és un factor de risc important per a desenvolupar diversos problemes visuals, alguns d’ells amb potencial de causar ceguesa. Entre els problemes més comuns es troben:

Retinopatia diabètica: Aquesta complicació de la diabetis afecta als vasos sanguinis de la retina, podent danyar-la i ocasionar pèrdua de visió, fins i tot ceguesa. És la principal causa de ceguesa en adults en edat laboral. Els factors de risc inclouen la diabetis tipus 1 i 2, la durada de la diabetis, un control glucèmic deficient, la hipertensió arterial, la dislipèmia i la nefropatia diabètica.‍

Degeneració macular relacionada amb l’edat (DMAE): Afecta a la màcula, la part central de la retina, i causa pèrdua de visió central, dificultant la lectura, la conducció i altres activitats quotidianes. És la principal causa de ceguesa en persones majors de 65 anys. Els factors de risc inclouen l’edat, el tabaquisme, els antecedents familiars, l’exposició a la llum solar, l’obesitat i una dieta poc saludable.

Glaucoma: Danya el nervi òptic, que porta informació visual des de l’ull al cervell, i causa pèrdua de visió perifèrica i, en última instància, ceguesa. És la segona causa de ceguesa en el món. Els factors de risc inclouen la pressió intraocular alta, l’edat, els antecedents familiars, la raça negra, la diabetis i la hipertensió arterial.‍

Neuropatia òptica isquèmica: Danya el nervi òptic a causa de la falta de flux sanguini, la qual cosa pot causar pèrdua de visió sobtada. Els factors de risc inclouen la malaltia cardiovascular, la diabetis, la hipertensió arterial, el tabaquisme i l’obesitat.‍

Pterigi: És un creixement anormal de la conjuntiva, la membrana que cobreix la part blanca de l’ull. Pot cobrir la còrnia i afectar la visió. La relació entre l’obesitat i el pterigi no està del tot clara, però es creu que la inflamació crònica, els canvis hormonals i els problemes vasculars associats a l’obesitat poden augmentar el risc que la conjuntiva creixi anormalment, la qual cosa porta al desenvolupament del pterigi.‍

Ambliopia: Afecta el desenvolupament de la visió en un o tots dos ulls, podent causar pèrdua de visió permanent. L’obesitat en la mare durant l’embaràs pot augmentar el risc d’ambliopia en el bebè. Es creu que això es deu al fet que l’obesitat pot afectar el flux sanguini a l’úter i a la placenta, la qual cosa pot privar al fetus d’oxigen i nutrients essencials per al desenvolupament visual.

És important recordar que no totes les persones amb obesitat desenvoluparan problemes visuals. No obstant això, l’obesitat és un factor de risc important per a aquests problemes, per la qual cosa és fonamental mantenir un pes saludable i realitzar exàmens oculars regulars per a detectar i tractar qualsevol problema visual a temps.

Prevenció:

La millor manera de prevenir els problemes visuals associats a l’obesitat és mantenir un pes saludable. Això es pot aconseguir mitjançant una dieta saludable i exercici regular.

Dieta saludable: Una dieta saludable per a prevenir l’obesitat i els problemes visuals ha d’incloure: Abundants fruites, verdures i cereals integrals. Proteïnes magres, com a peix, pollastre i llegums. Greixos saludables, com les que es troben en l’oli d’oliva, la fruita seca i les llavors. Limitar el consum de sucres afegits, greixos saturats i greixos trans.

Exercici regular: L’exercici regular és important per a mantenir un pes saludable i prevenir l’obesitat i els problemes visuals. Es recomana que els adults realitzin almenys 150 minuts d’activitat física moderada o 75 minuts d’activitat física vigorosa a la setmana.

Detecció precoç: La detecció precoç dels problemes visuals és important per a prevenir la pèrdua de visió. Es recomana que les persones amb obesitat es realitzin exàmens oculars regulars, fins i tot si no tenen cap problema de visió.

Tractament:

El tractament dels problemes visuals associats a l’obesitat depèn del tipus de problema visual. En alguns casos, pot ser necessari perdre pes per a millorar la visió. En altres casos, es poden utilitzar medicaments o cirurgia per a tractar el problema visual.

Recomanacions:

Mantingues un pes saludable: L’IMC ideal és entre 18,5 i 24,9 kg/m².

Realitza exercici regular: Almenys 150 minuts d’activitat física moderada o 75 minuts d’activitat física vigorosa a la setmana.

Menja una dieta saludable: Rica en fruites, verdures, cereals integrals, proteïnes magres i greixos saludables. Limita el consum de sucres afegits, greixos saturats i greixos trans.

Controla la teva pressió arterial: La pressió arterial ideal és inferior a 120/80mHg.

Controla el teu nivell de sucre en sang: El nivell de sucre en sang ideal en dejú és inferior a 100 mg/dl.

Realitza’t exàmens oculars regulars: Almenys una vegada a l’any, o amb més freqüència si tens diabetis, hipertensió arterial o altres factors de risc de problemes visuals.

Conclusió:

L’obesitat és un factor de risc important per a desenvolupar problemes visuals. És important mantenir un pes saludable, realitzar exercici regular, menjar una dieta saludable i controlar la pressió arterial i el nivell de sucre en sang per a reduir el risc de desenvolupar aquests problemes. Si tens obesitat, és important que et realitzis exàmens oculars regulars per a detectar i tractar qualsevol problema visual a temps.