Salut visual: campimetria

Què és la campimetria?

Es tracta d’una prova diagnòstica, subjectiva i no invasiva, amb la qual poder detectar possibles anomalies en el nostre camp visual. El dispositiu amb el qual es realitzen aquest tipus de proves es denomina campímetre o camp visual informatitzat (CVC).

‍Què és el camp visual?

Quan mirem un objecte l’enfoquem i el veiem de manera clara i nítida. Això ho fem amb una zona molt concreta de la nostra retina denominada màcula. Però a més de l’objecte enfocat, també som capaços de veure la resta d’objectes que l’envolten, encara que sigui de manera menys clara i desenfocada. Això ho fem amb la resta de la retina. Tota aquesta quantitat d’espai que som capaços de percebre amb els nostres ulls és al que denominem camp visual. I l’encarregat de transmetre tota aquesta informació al nostre cervell és el nervi òptic, que es troba just al costat de la màcula.

Per a qui està indicada la campimetria?

És una prova bastant habitual i que es realitza de manera freqüent en qualsevol examen oftalmològic. Està especialment indicada en aquells pacients que presenta una pressió intraocular (PIO) alta, pateixen de glaucoma o tenen antecedents familiars que pateixen o han patit aquesta malaltia, ja que són més propensos a poder desenvolupar-la.

Com es duu a terme la campimetria?

Mitjançant la campimetria el que es vol detectar són aquelles zones del nostre camp visual que presenten una visió defectuosa. Per a això es col·loca al pacient davant d’un dispositiu i se li fa mirar una pantalla que tenen una creu en el centre. Al llarg dels dos minuts aproximadament que dura l’examen van apareixent llums de diferent intensitat al voltant de la creu. Cada vegada que visualitza un d’aquests punts de llum el pacient ha de pressionar un botó. D’aquesta manera podem veure aquelles zones en les quals el pacient presenta un deficit visual. El resultat és un mapa de colors, com els que veiem a continuació, que ens mostra les zones amb millor i pitjor visió del pacient.


Per tant, si tenim algun problema de glaucoma o de pressió intraocular elevada o simplement si volem mantenir la nostra salut visual en bon estat és recomanable realitzar-se exàmens oftalmològics que incloguin aquest tipus de proves diagnòstiques almenys una vegada a l’any.