Veritats i falsos mites de la conjuntivitis

Si hi ha alguna patologia relacionada amb els ulls que és coneguda i fàcilment recognoscible és la conjuntivitis. Quan veiem a una persona amb els ulls molt vermells ràpidament ho relacionem amb aquesta afecció. Però, és sempre així?

Què és la conjuntivitis?

Per definició, la conjuntivitis és la inflamació de la conjuntiva, que és la capa transparent que recobreix la part blanca de l’ull. La inflamació fa que la conjuntiva s’irriti i els ulls adaptin aquest color vermell característic. Normalment, també va acompanyada d’un llagrimeig constant i sensació de molèstia, com d’arena dins de l’ull.

Ara bé, no sempre que l’ull pren aquesta tonalitat vermellosa, vol dir que tinguem conjuntivitis. Hi ha múltiples factors que poden provocar un enrogiment de l’ull: entrada de pols o d’un cos estrany, passar moltes hores enfront de la pantalla, etc.

És contagiosa la conjuntivitis?

Depèn. Existeixen quatre tipus de conjuntivitis principalment: la irritativa, l’al·lèrgica, la vírica i la bacteriana. Les conjuntivitis de tipus irritatiu o al·lèrgic no són contagioses, però la vírica i la bacteriana sí que ho són.

Vegem en què consisteix cadascuna d’elles.

Tipus de conjuntivitis

  • Conjuntivitis irritativa: Quan passem molt temps en la piscina o a la platja, tant el clor com la sal de la mar poden irritar la conjuntiva i provocar la seva inflamació.
  • Conjuntivitis al·lèrgica: El pol·len que desprenen les flors en l’època primaveral ens pot provocar aquest tipus de conjuntivitis.
  • Conjuntivitis bacteriana: És provocada per diferents tipus de bacteris. Es distingeix principalment perquè presenta una secreció bastant purulenta i la sensació de tenir l’ull pegat. És altament contagiosa.
  • Conjuntivitis vírica: Produïda per un virus. Ve acompanyada normalment d’altres símptomes com la inflamació de les parpelles, sensibilitat a la llum, febre, etc. També és molt contagiosa.

Tractament

Per a la conjuntivitis de tipus irritatiu i per a l’al·lèrgica no existeix un tractament específic més enllà de l’aplicació de llàgrima artificial que ens ajudin a calmar els símptomes.

En el cas de les conjuntivitis altament contagioses (vírica i bacteriana), sí que es necessita aplicar un tractament i realitzar unes cures més específiques. Una vegada confirmada que es tracta d’un d’aquests dos tipus, el primer que s’han d’adoptar són una sèrie de mesures per a evitar que contagiem a més gent: no compartir tovalloles, coixins o ulleres; rentar-se bé les mans i evitar fregar-se els ulls. En segon lloc, cal iniciar el tractament adequat pautat per l’especialista. La conjuntivitis bacteriana es tracta amb l’administració de col·liris antibiòtics. En canvi, aquests col·liris no tenen pràcticament cap efecte en el cas de les conjuntivitis víriques. Aquestes solen tractar-se amb llàgrima artificial que afavoreixi la neteja de l’ull i tovalloletes antisèptiques per a rentar la zona de les parpelles i les pestanyes. Normalment, són infeccions que no solen durar més de 5 dies.

Conclusió

A pesar que generalment les conjuntivitis de tipus irritativa i al·lèrgica s’associen més als mesos d’estiu, i la bacteriana i la vírica a èpoques de l’any més fredes, és imprescindible acudir sempre a l’oftalmòleg. Solament mitjançant una exploració a fons es pot esbrinar el tipus de conjuntivitis que patim i aplicar el tractament més adequat. I sobretot, davant qualsevol dubte, acudeix sempre al teu centre oftalmològic.