Quistos, berrugues i tumors palpebrals

Escissió quirúrgica

Les parpelles poden veure’s afectats per gran nombre de patologies que van des de les simples berrugues fins als tumors (tant benignes com malignes).

‍Aquests últims s’originen tant en la pell, com en les estructures glandulars especialitzades, els fol·licles pilosos o en els teixits més profunds de les parpelles. Solen identificar-se pel seu aspecte clínic, però sempre és necessària una biòpsia per a establir el diagnòstic definitiu. Les lesions poden classificar-se en pigmentades i no pigmentades, i segons el seu geni evolutiu, en benignes i malignes. El tractament d’elecció de les patologies tumorals de la parpella consisteix en l’escissió quirúrgica local tant en les lesions benignes com en les malignes, considerant que en aquestes últimes és obligatori deixar un marge lliure de 3mm.

La resta d’afeccions, com les berrugues o els quistos de greix, són més senzills i ràpids d’eliminar. En qualsevol cas les intervencions són, en la seva gran majoria, de caràcter ambulatori.

Contacta amb nosaltres