Camp visual

Camp visual automatitzat

Mitjançant la campimetria o camp visual automatitzat (CVC) podem detectar clarament aquelles zones del nostre camp visual on la nostra visió s’ha reduït en major o menor mesura. De manera gràfica -mitjançant un codi de colors- podem distingir clarament aquestes zones. Les zones amb major visió presenten unes tonalitats més clares i les de menor visió més fosques.

‍La prova no dura més de 5 minuts per ull. Consisteix a mirar una creu dins d’una màquina. Al voltant d’aquesta creu van sortint llums de diferents intensitats, moment en el qual hem de pressionar un botó. D’aquesta manera la màquina sabrà les llums que hem vist i les que no per a així construir una imatge precisa del nostre camp visual.

Contacta amb nosaltres