Retinografia

Una retinografia és una imatge de gran qualitat de la nostra retina. Gràcies a ella podem detectar si existeix alguna lesió important com la DMAE (Degeneració Macular Associada a l’Edat), o bé un creixement anormal dels vasos sanguinis (neovascularizaciones), petits quistos subretinianos, despreniments de retina, etc.

‍Hem de tenir en compte que la retina és la capa on es projecten les imatges que veiem i mantenir-la en un estat òptim és essencial per a tenir una correcta qualitat visual.

Contacta amb nosaltres