Fotoqueratitis: el costat més fosc del sol

Si en l’article del mes passat tractàvem d’exposar tots els problemes en general que ens pot ocasionar la falta de protecció enfront de la llum del sol, aquest mes volem centrar-nos en un d’ells en concret: la fotoqueratitis.

Com bé vam dir els raigs del sol poden afectar diferents estructures l’ull, des de les més externes a les més internes. S’ha de tenir en compte que per a poder veure el món exterior de manera clara, és imprescindible que totes aquestes estructures que va travessant la llum del sol siguin transparents. Això fa que la llum arribi a penetrar fins a la pròpia retina, situada en la cara més interna de l’ull. Però avui ens centrarem en els efectes que els llamps UV del sol provoquen sobre la primera les estructures, situada en la part més externa de l’ull: la còrnia.

Què és la còrnia?

La còrnia és l’estructura ocular que està exposada constantment als agents externs. Està en contacte directe amb l’aire, l’aigua (si ens submergim), és sensible al fred, a la calor i per descomptat al sol. Per això és tan important tenir especial compte amb ella.  

La còrnia és la primera de les lents de què disposa el nostre sistema visual per a poder enfocar els objectes. Es tracta d’una lent fixa i la de major potència. L’altra lent, en aquest cas mòbil, és el cristal·lí. Fixem-nos en la còrnia. Anatòmicament està formada per tres capes:

  • L’epiteli corneal: És la capa més externa. Es tracta d’una capa molt fina de tot just 50 micres de gruix que recobreix la còrnia a mode de pell. El seu principal característica és que, en el cas de sofrir una ulceració, es regenera amb bastant facilitat. Realitza dues funcions principals: la de protecció de la còrnia enfront d’elements externs i la de nodrir a la capa situada sota, l’estroma.
  • L’estroma: És la capa central i la de major gruix, entre 500 i 700 micres. Composta principalment de col·lagen és la que li dona consistència a la còrnia i la dota de resistència.
  • L’endoteli corneal: Es tracta de la capa més interna. És la de menor gruix, unes 20-30 micres, però amb una gran importància. Està composta per una fila de cèl·lules hexagonals que s’encarreguen de deshidratar a la còrnia. Un dèficit en el número d’aquestes cèl·lules pot tenir greus conseqüències visuals, provocant una baixada de visió important al pacient. 

A més d’aquestes tres capes existeixen altres capes intermèdies, per damunt i per sota de l’estroma, que compleixen altres funcions molt específiques. La qüestió és que totes tenen la seva importància i han de mantenir una estructura sana i estable per a poder que puguem tenir una bona visió. Per a això, sobretot, és imprescindible que mantinguin la seva transparència. I és aquí on veiem els perjudicis que pot provocar una fotoqueratitis.

Què és la fotoqueratitis?

Per a resumir-ho ràpidament i fer-nos una idea gràfica del que és podem dir que es tracta d’unes cremades que apareixen en la còrnia a causa d’una exposició prolongada als raigs UV del sol. De la mateixa manera que la pell se’ns crema si l’exposem en excés al sol sense protecció, la nostra còrnia també es pot cremar sinó prenem les precaucions adequades.

Quals són els efectes dels raigs UV sobre els ulls?

Quan els llamps UV del sol penetren a través de la còrnia poden provocar una ulceració sobre l’estroma. Això és l’aparició de zones cremades en què es perd la transparència de la còrnia i, conseqüentment, la nostra visió es veurà afectada. 

Depenent del temps d’exposició les cremades seran més o menys greus. I si aquestes es repeteixen de manera freqüent poden tenir conseqüències fatals en les quals la transparència corneal quedi afectada de manera perpètua.

Una altra estructura que pot sofrir un procés inflamatori a causa de l’exposició solar en excés és la conjuntiva. La conjuntiva és una capa molt més elàstica que la còrnia, també transparent, que recobreix l’escleròtica, que és la part blanca de l’ull.

Quins símptomes provoca la fotoqueratitis?

Picor, ardor, coïssor, llagrimeig constant, sensació d’arena dins de l’ull,… Són només alguns dels efectes que podem notar quan apareix la fotoqueratitis. Es tracta d’un procés inflamatori que afecta el teixit corneal i que altera la seva estructura de manera evident. 

Com tractar la fotoqueratitis?

No existeix un tractament específic per a la fotoqueratitis. Igual que tampoc existeix un tractament quan ens cremem la pell a la platja, més enllà d’hidratar amb crema constantment la zona afectada per a accelerar la seva recuperació. En el cas dels ulls no ens podem posar cap crema. En aquest cas hem de recórrer a l’aplicació de gotes en forma de llàgrima artificial. Només en el cas que l’oftalmòleg el recepti ens prendrem antiinflamatoris o antibiòtics, bé sigui en forma de col·liris o bé per via oral.

Evidentment, si els danys ocasionats són molt més greus i van més enllà d’una simple cremada, hauran de prendre’s un altre tipus de solucions més dràstiques. En aquest cas serà l’oftalmòleg el que, una vegada revisat a fons totes les estructures afectades, decideixi quin ha de ser aquest tractament.

Com prevenir la fotoqueratitis?

La resposta en aquest cas és evident: protegint els nostres ulls de manera adequada. Unes bones ulleres de sol, no sols a l’estiu sinó en qualsevol època de l’any seran les nostres millors aliades enfront dels efectes nocius dels raigs UV. Recorda sempre acudir a un centre òptic de qualitat i no adquirir ulleres els cristalls de les quals no disposin dels filtres adequats ja que en aquest cas els efectes nocius dels raigs solars es poden multiplicar.

Què fer en cas de notar qualsevol símptoma?

Sempre s’ha d’acudir a un oftalmòleg perquè faci un diagnòstic precís de la patologia i ens pugui donar el tractament més adequat. En Clínica Castanera comptem amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada per a proporcionar-te el millor dels diagnòstics.