Miodesopsias: Coneixent les “mosques volants” i com tractar-les

Les miodesopsias, comunament conegudes com a “mosques volants”, són petites taques o ombres que semblen moure’s en el nostre camp de visió. Encara que poden ser molestes, generalment no representen un perill per a la salut ocular. En aquest article, explorarem què són les miodesopsias, per què es generen, els problemes que poden ocasionar, i com tractar-les.

Què són les miodesopsias?

Les miodesopsias són petites partícules flotants en l’humor vitri, el gel transparent que omple l’espai entre el cristal·lí i la retina a l’interior de l’ull. Aquestes partícules poden ser de diverses formes i grandàries, i sovint es descriuen com a punts, fils o teranyines. Quan la llum entra en l’ull, les partícules projecten ombres en la retina, la qual cosa resulta en la percepció de “mosques volants”.

A mesura que envellim, l’humor vitri es va encongint i perdent la seva consistència gelatinosa, la qual cosa pot provocar la formació d’aquestes partícules flotants. A més, el col·lagen i altres proteïnes presents en l’humor vitri poden agrupar-se fins a formar un cúmul dens, que també contribuirà a l’aparició de miodesopsias. Aquestes partícules poden ser més notòries quan s’observa un fons clar o uniforme, com el cel buidat o una paret en blanc.‍

Causes de les miodesopsias

  • Despreniment del vitri posterior: Amb l’edat, l’humor vitri pot encongir-se i separar-se de la retina. Aquest procés, anomenat despreniment del vitri posterior, pot causar la formació de miodesopsias. A mesura que el vitri s’allunya de la retina, pot arrossegar amb si petites restes cel·lulars i fibres de col·lagen, que apareixen com a “mosques volants”.
  • Degeneració vitri-retinal: La degeneració de l’humor vitri o de la retina també pot contribuir a l’aparició de miodesopsias. Per exemple, la degeneració miópica del vitri pot causar la formació de bosses de líquid dins del vitri, la qual cosa al seu torn pot resultar en l’aparició de “mosques volants”.
  • Hemorràgia vítria: La presència de sang en el vitri, coneguda com a hemorràgia vítria, també pot causar miodesopsias. La sang en el vitri pot ser el resultat de lesions oculars, malalties vasculars de la retina o complicacions de la diabetis.
  • Inflamació ocular: La inflamació a l’interior de l’ull, com la uveítis, també pot provocar la formació de miodesopsias. La inflamació pot causar l’alliberament de cèl·lules inflamatòries i proteïnes en el vitri, que poden aparèixer com a “mosques volants”.

Problemas asociados a las miodesopsias


En la majoria dels casos, les miodesopsias són una molèstia menor i no representen un risc significatiu per a la salut ocular. No obstant això, en alguns casos, poden es run símptoma d’un problema més greu, com un esquinçament o un despreniment de retina. Si experimenta un augment sobtat en la quantitat de “mosques volants”, flaixos de llum o una disminució en el seu camp de visió, ha de consultar a un oftalmòleg immediatament, ja que aquests poden ser signes d’un problema més seriós que requereix atenció mèdica urgent. En Clínica Castanera comptem amb els oftalmòlegs – retinólogos més prestigiosos per a rebre el diagnòstic més precís, tant d’aquesta com de qualsevol altra afecció relacionada amb el segment posterior de l’ull.‍

Tractament de les miodesopsias

En general, no es requereix tractament per a les miodesopsias, ja que la majoria de les persones s’acostumen a elles amb el temps. El cervell pot aprendre a ignorar les miodesopsias, la qual cosa resulta en una disminució de la percepció d’aquestes partícules flotants. Amb el temps, les miodesopsias poden tornar-se menys notòries o fins i tot desaparèixer per complet, la qual cosa permet a les persones continuar amb les seves activitats quotidianes sense molèsties significatives.

No obstant això, en alguns casos, les miodesopsias poden ser particularment molestes o afectar greument la qualitat de vida d’una persona. En aquests casos, és important buscar l’opinió d’un especialista en oftalmologia per a determinar la millor estratègia de tractament.

En el cas en què les miodesopsias resultin insuportables, podem optar per un tractament quirúrgic que les elimina per complet: la vitrectomia. Es tracta d’un procediment quirúrgic en el qual s’extreu l’humor vitri i es reemplaça amb una solució salina. La vitrectomia és una opció efectiva per a aquells pacients que experimenten símptomes severs i persistents.

La tècnica quirúrgica de la vitrectomia implica la realització de petites incisions en l’escleròtica de l’ull, a través de les quals s’introdueix un instrument especialitzat anomenat vitreótomo. Aquest instrument curta i aspira l’humor vitri, permetent la seva extracció de l’ull. Al mateix temps que s’aspira l’humor vitri, s’injecta una solució salina en l’espai buit per a mantenir la forma i la pressió adequades de l’ull. La solució salina es barreja gradualment amb l’humor vitri residual, proporcionant un ambient similar al que existia abans de la cirurgia.

Després de la vitrectomia, la recuperació sol ser ràpida, i la majoria dels pacients poden reprendre les seves activitats diàries en un curt període de temps. És important seguir les indicacions de l’oftalmòleg quant a la cura postoperatòria, incloent-hi l’ús de medicaments i l’assistència a les cites de seguiment, per a garantir una recuperació adequada i prevenir possibles complicacions.‍

Prevenció i cura de la salut ocular

Encara que no hi ha una forma segura de prevenir completament les miodesopsias, mantenir una bona salut ocular pot reduir el risc de desenvolupar-les. Algunes recomanacions inclouen:

  • Realitzar exàmens oculars regulars: Consulti al seu oftalmòleg per a realitzar-se controlesoculares regulars i assegurar-se que la seva salut ocular estigui en òptimes condicions.
  • Protegir els seus ulls: Usi ulleres de sol conprotección UV per a protegir els seus ulls dels nocius raigs ultraviolats i evitelesiones oculars utilitzant ulleres protectores durant activitats de altoriesgo.
  • Mantenir una dieta equilibrada: Consumaalimentos rics en vitamines i antioxidants, com a fruites, verdures, peix yfrutos secs, per a mantenir la salut dels seus ulls.
  • Controlar malalties sistèmiques: Si pateix diabetis, hipertensió o altres malalties que puguin afectar la salut ocular, asseguri’s de seguir el tractament i les recomanacions del seu metge per a controlar aquestes afeccions.

‍Les miodesopsias, o “mosques volants”, són un fenomen comú que afecta moltes persones al llarg de la seva vida. Encara que generalment no representen un risc per a la salut ocular, és important estar alerta als canvis sobtats en la quantitat o el tipus de miodesopsias, ja que poden ser un indicador d’un problema més seriós. Com sempre recomanem, la millor opció és sempre la prevenció. Per a això és imprescindible fer-se controls oftalmològics de manera regular, almenys una vegada a l’any per a confirmar que la seva salut ocular estigui en les millors condicions possibles. En Clínica Castanera comptem amb l’equipament i el personal més format per a dur a terme un diagnòstic precís i oferir-li el millor tractament possible. No en va continuem sent un centre referent a Barcelona.