Uveítis: Ull vermell

La uveítis és la inflamació de la capa intermèdia de l’ull que està situada entre la retina i l’escleròtica. Aquesta capa es denomina úvea i està formada per l’iris, el cos ciliar i la coroide. Vegem quina funció té cadascuna d’aquestes estructures:

  • IRIS: És una de les estructures que més fàcilment identifiquem perquè és la que li dona el color als nostres ulls. La seva funció principal és la de regular l’entrada de llum adaptant-se segons les condicions de llum externes. Com més fosc sigui el lloc en el qual ens trobem més es dilatarà l’iris per a permetre l’entrada del màxim de llum possible i viceversa.
  • COS CILIAR: És l’estructura que modifica la forma del cristal·lí. Recordem que el cristal·lí és, al costat de la còrnia, una de les dues lents amb les quals compta el nostre sistema visual per a enfocar les imatges situades a diferents distàncies. A diferència de la còrnia el cristal·lí pot variar la seva grandària estirant-se o encongint-se, això permet variar la seva potència o graduació per a poder enfocar tant els objectes pròxims com els llunyans. D’aquesta variació de grandària s’encarrega el cos o múscul ciliar.
  • COROIDE: És la capa més externa de la úvea, situada més prop de l’escleròtica, i el seu principal característica és que està molt vascularitzada, és a dir, plena de vasos sanguinis que s’encarreguen de nodrir l’ull.

Quines són les causes de la uveítis?

És difícil definir quina és la causa de la uveítis. No existeix una causa única, encara que moltes vegades està relacionada amb alguna altra infecció del cos. També s’han descrit relacions entre la uveítis i processos vírics, herpes, lesions oculars, etc.

Què provoca?

La uveítis produeix un enrogiment notable de l’ull, dolor i visió borrosa.

Què fer?

El recomanable si vostè nota qualsevol d’aquests símptomes és acudir al més aviat possible a l’oftalmòleg que revisarà a fons el seu problema i decidirà quin és el tractament més adequat.

Mai ha de tractar d’automedicar-se, ja que això podria empitjorar la situació i causar problemes més greus.