Control de glaucoma

Detectar una malaltia com el glaucoma o mantenir-lo controlat en aquells pacients que ja han estat diagnosticats és fonamental. No en va se’l coneix com la ceguesa silenciosa. És una malaltia que no produeix cap dolor, però que a poc a poc va reduint la visió de manera dràstica i irrecuperable.

Oferim un pack per a diagnosticar la malaltia mitjançant una completa bateria de proves que inclouen l’anàlisi de l’estat de la nostra retina, còrnia, nervi òptic i camp visual.

‍Està indicat per a qualsevol persona de qualsevol edat, però especialment aquells pacients amb antecedents familiars amb glaucoma, alta pressió intraocular i en general totes les personis majors de 50 anys.

Aquest control inclou:

Camp visual

Detecció d’aquelles zones del nostre camp visual on la nostra visió s’ha reduït en major o menor mesura.

Escàner de còrnia

La topografia és la prova diagnòstica que ens ofereix una imatge de la superfície de la còrnia i els diferents gruixos i defectes que pugui presentar.

Escàner de retina

Imatge en alta resolució de les diferents capes que conformen la retina i de les seves estructures (retina, màcula i nervi òptic).

Escàner nervi òptic

L’escàner del nervi òptic o tomografia papil·lar ens permet obtenir una imatge en alta resolució del nostre nervi òptic.

Contacta amb nosaltres